Disclaimer

Informatie over aansprakelijkheid, auteursrechten en het gebruiken van links naar derden


Disclaimer downloaden

HostingW (Kamer van Koophandel: 24359234), hierna te noemen HostingW, verleent u hierbij toegang tot https://www.HostingW.com/ ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

HostingW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

HostingW spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HostingW.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HostingW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HostingW.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HostingW, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Copyright 2004 - 2017 HostingW, alle rechten gereserveerd. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy verklaring Herroepingsrecht Cookie verklaring Notice and Takedown